Concello de Arzúa
Anterior
Siguiente

Presentación

No marco do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, ponse en marcha a campaña “Os mellores homes que podemos ser”, dirixida á poboación adolescente e adulta, e especialmente aos homes e ao seu papel na loita contra as violencias machistas.

 

Os mellores homes que podemos ser apela á imprescindible concienciación e implicación dos homes, fomentando a construción de masculinidades que aboguen por eliminar calquera forma de discriminación e violencia contra as mulleres no seu entorno e na sociedade.

 

Con esta campaña procúrase fomentar entre os homes un proceso consciente de oposición aos principios, institucións, expresións e beneficios que se derivan dun ordeamento machista da sociedade.

 

Xogando cos Reels de redes sociais, moi de moda na poboación, a campaña anima á poboación masculina a verse reflectida nun modelo positivo de masculinidade, tratando así de xerar un pensamento preventivo e crítico fronte ás violencias machistas.

Coñece a Brais

Brais racha coa cadea
das imaxes non consentidas.

A distribución non consentida de imaxes íntimas supón a vulneración dos dereitos das persoas que nelas aparecen e, en consecuencia, está sancionada pola Lei, e dun xeito especialmente grave se se trata de imaxes de menores.
Neste tipo de delitos cibernéticos hai un claro culpable que é a persoa que viola a privacidade por primeira vez ao revelar a imaxe. Porén, os que redistribúen estas imaxes son cómplices.

Reproducir vídeo

Coñece a Xacobe

Xacobe promove as
relacións sas e non controladoras.

A violencia social é un tipo de violencia producida para ir illando progresivamente á muller para que a súa vida céntrese unicamente no home. Nestes casos procúrase o control das relacións externas da muller.
Moitas veces o obxectivo último, é acabar coas redes sociais de apoio da muller e illala. Pola contra, as relacións saudables e non controladoras baséanse no respecto mutuo, a confianza, a honestidade, o apoio, a equidade, a igualdade, o respecto á identidade individual e a boa comunicación.

Reproducir vídeo
Reproducir vídeo

Coñece a Artai

Artai ponlle freo
á cultura da violación.

A cultura da violación é un termo empregado para referirse ás sociedades que normalizan a violencia sexual ignorándoa, minimizándoa ou fomentándoa con actitudes misóxinas. Consiste basicamente en normalizar calquera tipo de violencia sexual considerándoa algo cotián, negando a gravidade ou dano, culpando á vítima ou partindo dunha concepción estereotipada de como é unha agresión sexual ou como é un violador. 

A cultura da violación foméntase a través das bromas, dos medios de comunicación ou de certa pornografía.

Coñece a Xián

Xián non cala ante
os insultos e os menosprezos.

As condutas verbais ou non verbais que producen nas mulleres desvalorización, un padecimiento ou sufrimento forman parte da violencia psicolóxica.  Dentro desta categoría inclúense varios tipos de manifestacións como os insultos (son frecuentes expresiones como tola, histérica, fea, ignorante, tonta…); os menosprezos (non sirves para nada, que farías sen min…); ou as faltas de respeto (desautorizala frente a familiares,  non respetar as súas opinións…). É imprescincible non calar ante estas situacións e poñerlle freo.

Reproducir vídeo
Reproducir vídeo

Coñece a Bieito

Bieito confronta
as situacións de acoso.

O acoso sexual ten moitas facianas. Non só é o exercido por un superior ou persoa de poder, que lle solicita á vítima subordinada un favor sexual a cambio de lograr un beneficio, senón que inclúe tamén as condutas exercidas por superiores ou compañeiros que crean un ambiente intimidatorio, hostil ou humillante. 

Os homes deben responsabilizarse de denuncialo, e xogar un papel activo cando ocorren estes abusos. Enfadarse por estas situacións quedando calados non é suficiente.

manolo.png
tadeu.png
anton.png
brais.png

Aínda queda moito por facer…

iago.png
uxio.png
artai.png

A violencia de xénero en cifras

O número de mulleres vítimas de violencia de xénero aumentou un 3,2% en 2021, ata as 30.141. A taxa de vítimas de violencia de xénero foi de 1,4 por cada 1.000 mulleres de 14 ou máis anos. O número de vítimas de violencia doméstica diminuíu un 0,5%.

Vítimas mortais 2021

0

Total vítimas mortais dende 2003

0

Mulleres vítimas mortais de violencia de xénero en España a mans das súas parellas ou ex-parellas 

Durante o ano 2021, cada dia 446 mulleres denunciaron violencia de xenéro.

Denuncias diarias por violencia de xenéro 2021

0

Total denuncias por violencia de xenéro 2021

0